Konfor sınıflandırması “DIN 3763 “

Konforlu hayvan yatağı nedir

Hayvan refahının bir parçası olan hayvan konforu içerisinde daha önce tanımlanmamış olan “rahat yataklık ” terimi; geçmişte kararların finansmanı için bir temel öğe olarak kullanılmıştır. Ancak üreticiler ürünlerini ne zaman konfor yatağı olduğunu ilan edebilirler? Hangi teknik ve hayvanla ilgili kriterler karşılanmalıdır? Nisan 2020’de yayınlanan bir DIN standardı konfor tanımı ve sınıflandırması konusunda netlik sağlar.

DIN 3763 – “Konfor sınıflandırması” Sığır yatak ve altlıkları için tek tip standartları belirler,

DIN 3763 - "Konfor sınıflandırması"

Konfor sınıflandırmaları DIN 3763

Ürünler hayvan açısından belirli standartları karşılamalıdır;  DAYANIKLILIK (ör. Aşınma direnci, asit direnci),  REFAH (örneğin kayma direnci). Buna ilaveten DIN standardıyla hayvan yaşamı ile uyumu gerekli normlar, üreticilere ürünlerini DIN standarda göre sınıflandırabilmesine, yatma alanları için inek yataklarını ESNEKLİĞE göre (mm olarak deforme olabilirlik) KONFOR sınıflandırmasına izin verir.

DIN 3763 – “Konfor sınıflandırması” Minimum gereksinim açıkça tanımlanmıştır.

Hayvan yatağı alırken konfor ve dayanıklılık kriterleri yalnızca “ pazarlama beyanlarına” dayanırken şimdi DIN tek tip standartları pazara ve kriterlere şeffaflık getirerek doğru ürünü seçmeyi kolaylaştırır. Bu yeni standart, finansman programları ve alım kararları için bir temel oluşturabilir.

Kesin olan: hayvan yataklarının DIN’e göre konforu için minimum gereklilik açık ve basit olarak tanımlanmıştır.

Hayvanlar için kauçuk altlık konfor standartları DIN 3763 tarafından belirlenir.

Sığırlar, mera hayvanları olarak yaşam süreçlerinde doğada sürdürürken, zaman içerisinde kısmen işlenebilir toprağa adapte olmuşlardır. İlerleyen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları sebebi ile entansif hayvancılık (endüstriyel) yönelim, hayvanların yaşam koşullarını etkilemiştir. Kapalı barınaklarda, alışık olmadıkları, doğalarına uygun olmayan sert zeminler sebebi ile mera hayvanları için zorlu koşularda barınma ve ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalırlar.

Hayvan altlığı olarak kullanım

Kısıtlanan hayvan yaşam koşullarının iyileştirilmesi maksadı ile tercih edilen yumuşak elastomer altlıkların kullanımı artmıştır. Bu tür altlıklar (inek yatağı ve zemin kaplamaları), hayvanlar yatarken, ayakta dururken ve yürürken etkilidir. Elastomer altlıklara dayalı hassas bir zemin tasarımı, ineklerin konfor standartları ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu amaçla, sığır ahırlarında kullanılabilecek elastomer altlıklar için gereklilikler bu belgede belirtilmiştir.

Sığır ahırlarındaki elastomer altlıklar için genel gereklilikler, kullanıldıkları ortamın fiziksel ve kimyasal etkilerine karşı dayanıklılığı olmalıdır. Hayvanların gereksinimleri, aralarında yakın benzerlik olmasına rağmen, kabaca yürüme, ayakta durma ve yatma alanları arasında farklılıklar vardır. Koşarken, ayakta dururken, özellikle dengeyi ve güvenli yürümeyi etkiler. Ancak zemin bunu garanti ederse hayvan çeşitli davranışlarını güvenli bir şekilde yerine getirebilir. 

Hayvan davranışları ve gereksinimleri

Bu davranışların tipik örnekleri: ayakta durmak, koşmak, koşmak, zıplamak ve memeyi tımarlamaktır (üç ayaklı duruş). Esneyebilen (deforme olabilen) bir yaşam alanı zemini, tırnaklar üzerindeki gerilimi azaltır ve tırnak sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yetişkin Holstein süt ineklerinde (600 kg ila 750 kg) veya Simmental sığırlarda (600 kg ila 800 kg) tırnak temas alanı başına yaklaşık 200 kg ila 800 kg zeminde yüklere neden olabilir. 

Yatarken gereksinimler: Hayvanlar yere yattığında ve ayağa kalktığında yeterli destek sağlaması, yatma yüzeyinin deforme olabilmesi (esneyebilmesi) ve dolayısıyla yatarken hayvanların eklemlerine uyum sağlaması gerçeğine yöneliktir. Yatmak ve ayağa kalkmak mümkün olduğunca kolay olmalıdır. 

Yürürken Gereksinimler, yürüme yüzeyleri en ağır yük ve frekanslarına cevap verebilmeli. ve aynı zamanda, yüzey yapısı desteği ile hayvanla yeterli etkileşimi etkiyi sağlamalı.

Esneklik gereksinimleri, aşağıdaki şekilde farklılaştırılan planlanan uygulama alanlarına ve sınıflara dayanmaktadır: – Alan: – Sınıflara ayrılmadan çalışma alanı; – 1’den 4’e kadar sınıflara ayrılmış dinlenme alanı; – Sınıf 1 ve 2’ye bölünmüş tek bölme.

Gereklilikler ve testler

Esneklik dışındaki tüm gereksinimler, alan ve sınıf ne olursa olsun, bu belgeye göre tüm ürünler için aynı şekilde değerlendirilmiş ve belirtilmiştir. Bu belge paspaslar, sac ürünler ve kompozit sistemler için de geçerlidir.

  • Teknik kriterler: Mekanik direnç; asit direnci yaşlanma;
  • Hayvanlarla ilgili kriterler: Deforme olabilirlik ve esneklik; kayma direnci. 

NA 045-02-15 AA “Elastomer Paspaslar” Konfor standartları belgesi:

Besi, süt sığırları ve altı aylıktan büyük genç sığırlar dahil olmak üzere, sığırların yürüme ve yatma alanlarındaki ahır zemin kaplamaları için gereksinimleri ve testleri belirtir. 

DIN Standartları Komitesi Elastomer Teknolojisi (NET) Çalışma Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Sabitleme ve bağlantı elemanları için herhangi bir şartname yapmaz. 

Kaliteli ve konforlu inek yatağı çeşit ve fiyatları için bakınız >