Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı doğru yapılmadığında işletmelerinde en büyük masrafların başında tedavi ve bakım giderleri ve hastalık ile mücadele gelir. Bu hastalıklarda, mastitis problemleri ve ayak hastalıklarıdır.

Hayvanların sürüden ayrılmalarına (erken kesime) yol açan en önemli problemlerin başında ayak ve tırnak problemleri ile ortaya çıkan topallıklar gelmektedir.

Erken kesime giden inekler

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı maliyetleri ve önleyici sistemler

Ayak ve tırnaklardaki problemler tedavi edilmedikçe hayvanlara sıkıntı vermekte. Hayvanların yürümelerine, yem yemelerine, merada gezinmelerine mani olmakta.

Sonuçta hayvanların:

 • Süt, et ve döl verimlerinin azalmasına,
 • Üreme problemleri,
 • Sürü dışına çıkarılmalarına
 • Hatta ölümlerine dahi neden olabilmektedir.

Ayak hastalıklarıyla mücadelede en etkin yol düzenli tırnak kontrolü ve tırnak bakımıdır. Çiftliklerin endüstrileşmesi, sürü büyüklüğü, ahır zeminlerinin sert beton olması ve zeminlerin nemli ve dışkı ile dolu olması sebebi ile hayvan ayakları doğrudan yoğun baskı ve hastalıklar için çok elverişli ortam yaratış olur.

Sert ve pürüzlü beton zeminler

Tırnak problemlerinin

 • % 40’ı yem ve rasyonlardan,
 • %30’u ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkı olmasından,
 • % 20 si sert ve pürüzlü zeminlerden,
 • % 10’u ise genetik olarak veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır.

Bunları doğru yöneterek birkaç ay içinde % 80 oranında azaltabilirsiniz. Her tırnak hastalığının ve her bir topallığın Avrupa’daki ortalama maliyeti 350- €.

Türkiye’de konunun ekonomik boyutu henüz yeterince anlaşılmamış olup, düzenli tırnak bakımı yaptıran işletme sayısı yok denecek kadar azdır. Yetiştiriciler tırnak bakımını bir külfet ve ek bir masraf olarak değil, sürünün geleceği için yapılmış yatırım olarak görmelidir.

Her hayvanın yılda en az 2 defa tırnaklarının kesilmesi ve bakımı yapılması gereklidir. Sadece sağlıklı hayvanların tırnak bakımı hayvan başı yıllık ortalama 10-€ maliyeti olmaktadır.

İdeal tırnak ölçüleri

Kaba bir hesap ile 100 hayvan sahibi işletme yılda 100×10-€= 10.000-€ masraf yapması gerekir. (Hiçbir hayvanda tırnak hastalığı yok kabul edersek)

Genel bir gözlem sonucu topallık oranının en az %10 olduğu dahi kabul edilirse

 • Topal hayvan sayısı başına ek tedavi giderleri 10 x 100-€ = 1000-€
 • Topal hayvan sebebi ile hayvan başına süt kaybı 10 x 150-€ =1500-€

Toplamda iyimser bir rakam ile 12.500-€ yıllık tırnak bakım ve tedavi giderleri tutmaktadır.

Bu barınakta beton zeminlerin toplamı.

 • Beton yürüyüş yolları hayvan başına 10,5 m2 ve toplamda 1050m2
 • Yatak alanları 2,2 m2 ve doğumhane vs 1,0 m2 toplamda 220+ 80 m2

Çözüm : 1350 m2 beton alan nasıl tırnak dostu olur? Bakınız KRAİBURG kauçuk ahır zeminleri.

One Comment Add yours

Bir cevap yazın