Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı doğru yapılmadığında işletmelerinde en büyük masrafların başında tedavi ve bakım giderleri ve hastalık ile mücadele gelir. Bu hastalıklarda, mastitis problemleri ve ayak hastalıklarıdır. Hayvanların sürüden ayrılmalarına (erken kesime) yol açan en önemli problemlerin başında ayak ve tırnak problemleri ile ortaya çıkan topallıklar gelmektedir. Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı maliyetleri ve…

Sığırlarda beslenme kaynaklı ayak problemi

Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi sorunları sıkça karşılaştığımız ve ciddi ekonomik kayıplar verdiren bir sorundur Bu problemin sebepleri: Tırnak problemlerinin % 40 beslenme (yem ve rasyondan), %30 ise ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkıdan, % 20 ise sert ve pürüzlü zemin yüzeylerinden, % 10 ise genetik veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır. Bunları doğru yöneterek birkaç ay içinde…

ineklerde ayak rahatsızlıkları

Modern sığırcılık işletmelerinde yüksek verimli ineklerin, ekonomik ömürlerini tamamlamadan elden çıkarılmalarında üreme ve mastitis sonra en çok karşılaşılan problemlerden biriside ineklerde ayak rahatsızlıkları birinci sıradadır. Süt sığırcılığında ayak, tırnak sağlığı,topallık hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Bir sürüde topallık %10 dan daha fazla oranda görülüyorsa sürü sağlık problemi olarak dikkate alınması gerekir. Ayak rahatsızlıklarının işletmelere verdiği…

İneklerde eklem yaraları

İneklerde eklem yaraları, diz şişmeleri ve (Decubitus /Decubitis /Dibiskus ( yatak hastalığı) sebepleri ve önlemleri. Eklemlerin dış taraflarında, deri altında eklemi koruyan, içinde sıvı olan bir yastık vardır. Bu yastığa ‘’bursa’’ adı verilir. İneklerde ve besi danalarında bu koruyucu yastığın sürekli darbeye (travma) maruz kalması sonucunda ‘’bursitis’’ denilen durum ortaya çıkar. çok diz ve dirsek…

Sağmal ineklerde tırnak hastalıkları

AYAK TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI  BESLENME KAYNAKLI Link ALT YAPI KAYNAKLI LAMİNİTİS * YABANCI CİSİM BATMASI ÇİFT TABAN OLUŞUMU * YUMUŞAK TABAN BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI * TIRNAK ÇATLAMASI TABAN ÜLSERLERİ * YARALANMALAR ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR GENETİK FAKTÖRLER İNTERDİGİTAL NECROBASİLLOZİS HATALI TIRNAK KESİMİ İNTERDİGİTAL DERMATİTİS DİGİTAL DERMATİT* ÖKÇE CORNUSU EROZYONU *LİMAX Tırnağın yapısı: Hayvan ayağı; Deri ,Yumuşak Doku ve…

Ahır zemin tipleri

Ahır Zemin Tiplerinin Ayak ve Tırnak üzerine etkileri Sığırlarda görülen topallıkların %90’ının tırnak ve ayak hastalıklarıyla ilişkili olduğu. Temel nedenlerinin Topallıkların bakım şartları, beslenme, yaş, genetik, canlı ağırlık, laktasyon, hayvanın özellikleri ve barınak dizaynı olduğunu bilinmektedir. AYAK ve TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI BESLENME KAYNAKLI ALT YAPI KAYNAKLI LAMİNİTİS * YABANCI CİSİM BATMASI ÇİFT TABAN OLUŞUMU *…

İneklerde Eklem Sağlığı

Vücut üzerinde oluşan geçici yüke rağmen, kas dokusu: alt deri yağ dokusunun yumuşaklığı ve elastikiyeti sayesinde deriye kan akışını sağlayabilir. Ancak yük çok fazla ise veya çok uzun süreli olursa deri üzerinde kılların dökülmesine sebep olur. Kemik dokusunu üzerindeki bu bölgelerde dirsek eklemlerinde deri agnozi oluşumuna sebep olur. Aşağıdaki faktörler yatmaktan kaynaklanan eklem iltihaplanması ve…

Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı

Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı kullanımı ve süt sığırı İşletmelerinde gübre Sıyırıcılarının Çalıştığı ve Yürüme Yollarına Kauçuk Kaplamanın Hayvan Davranışları Açısından Önemi Süt sığırcılığında ayak bacak sağlığı uzun ömürlülük, verimlilik ve ekonomik yönü nedeniyle büyük öneme sahiptir. Bu konu topallık konusunu ifade etmektedir ki buda hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Bir sürüde topallık…