Ahır havalandırma ve iklimlendirme

Ahır havalandırma ve iklimlendirme sistemleri Hayvanların, yeteri miktarda taze yem (karışımına), uygun sıcaklıkta temiz ve taze suya, yeterli serinlikte temiz ve taze havaya, ayrıca yumuşak, temiz, kuru zemin ortamına ihtiyaçları vardır. Bunların sağlanmış olması hayvan refahının olduğu anlamına gelir. Özellikle sağmal ineklerde oluşan termal (sıcak ve nem) stresi ile mücadele etmek gerekir. Sağlıklı havanlar ile…

Ahırlarda Korozyon Paslanma Problemi

Ahırlarda korozyon paslanma Problemi Hayvan bina ve ahırlarda birçok potansiyel korozyon nedeni vardır. Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu şekilde nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır. Genellikle hayvan ortamlarında bulunan amonyak gazı, bu nemle…

Ahır hava kalitesi

Hayvan barınaklarından kaynaklanan gaz emisyonları ahır hava kalitesi hayvan sağlığını doğrudan etkiler. Bazı işletmeler hayvan yoğunluğunun fazla olmasına karşın, maliyet artırıcı yapı ve ekipmanları kullanma gereği duymadıklarından, barınak içi hava kalitesi istenilen nitelikte olmamaktadır. Bunun sonucu, hayvansal üretimde verim kayıpları olduğu gibi hayvan ve çalışanların sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, ayrıca dış ortama başta zararlı gazlar…

Buzağı Barınaklarında Havalandırma

Her bir buzağı doğduğunda minimum 6 m3 , 2 aylıkta 10 m3’e, 6-7 aylıkta en az 15 m3 temiz hava sahasına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple buzağı barınaklarında havalandırma oldukça önemlidir. Buzağıların, iyi havalandırılan, ancak hava akımının /cereyanın olmadığı (<2 m/sn.) hava, temiz ve kuru yataklı bir ortama ihtiyacı vardır. Enfeksiyonlar buzağılar arasında çoğunlukla hava yoluyla…

Ahırlar havalandırma ve soğutma

Ahır havalandırma ve soğutma sitemleri Ahırlarda hava kalitesi artırmak için üzeri kapalı ahır binalarının rutubet kaynaklarının engellenmesi veya bertaraf edilmesi gerekir. İyi bir havalandırma sistemi, nem, gaz ve toz seviyelerini kabul edilebilir seviyelere indirmek için binanın içine yeterince temiz hava taşımalıdır. Sıcak hava soğuk havadan daha fazla nem tutar Sıcak hava aslında soğuk havadan daha…