Durak Yataklık demiri

Durak Yataklık demiri ( durak ayırma demiri) yarı serbest ve bağlı ahırlarda özellikle sağmal hayvanların yatması için ayrılmış bölgedir. Her inek için bir durak olmalı ve her durak optimum yatma alanı sağlayacak ölçülerde olmalı.

Duraklı yatak alanı (optimum)

İnekler genellikle günün 10-14 saatini (gün içinde beş veya daha fazla aralıkla) yatarak geçirmektedir. Yatma, ineklerin dinlenmesine olanak sağlayan önemli bir davranıştır. İyi tasarlanmış ve düzenli olarak bakımı yapılan serbest duraklar ineklere rahat, temiz, kuru bir yatma alanı sağlar ve yaralanmaları en aza indirir.

Diğer bir ifadeyle, süt ineği ahırlarında duraklar, inek konforu üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Durak ölçüleri ve yönlendirmeleri ve bir durağın başlıca unsurları durak eşiği, boyunduruk, göğüslük, durak tabanı veya yatma yeri ve durak ayırma demiridir. Durak unsurlarının özellikleri ve durak üzerinde yerleşimi serbest durak tasarımının temelini oluşturmaktadır.

Durak yataklık alanı ve ölçüleri

Durak Yataklık demiri
Durak Yataklık demiri ölçüleri

Uygun olmayan durak alanı: yatma zamanını kısaltılır, ayakta durma süresini uzatır , koridorlarda yatma artar , inekler koridorların etrafında daha fazla  zaman harcarlar tırnaklar zorlukla kurur, tırnaklarda taşınan mikrop kapasitesi ve ayak hastalıkları artar.

Durak yan ayırma demirleri

Üst kısmı yataklık’dan itibaren yerden en az 130 cm yükseklikte olmalı, alt kısmı ise e az 40 cm olmalı. iki durak arası genişlik hayvan cins ve ırklarına göre değişmekle beraber  sağmal hayvanlar için 115- 120 -125 cm tercih edilmeli ve aralıklar tek bir standart ölçüde yapılmalı. Çok dar olan duraklar veya arkada olmayan desteklerden dolayı dirsek ve kalça çarpmaları ve yaralanmalar artar. Ayaklarını zemine monte edildiği yer yatak basamağından en az 190 cm mesafede olmalı.

Durak Yataklık demiri
Durak Yataklık demiri ve Durak Yataklık demiri

Durak yönlendirmeleri ve ölçüleri

Boyunduruk Boyun (ense) demiri

Hayvan konforu için tasarlanan elastik bant veya askıya alınmış kaplanmış zincir ve sarsıntı emici yaylar kullanılmalı. Sert boru, profil ve sabit malzeme kullanılmamalı.

Durak Yataklık demiri ve ense demiri
Durak Yataklık demiri ve ense demiri

Sağmal durakları için minimum zeminden yükseklik 125 cm olmalı, boyun demirinden arka kenara köşegen yumuşak yatak bölümü 190-200 cm olmalı, aksi halde hayvan eğilemez ve yataklık üzerinde 4 ayak üzerinde durmaz ve yatmaktan imtina eder. 

Ayrıca ineğin çok fazla ileri gitmesini önlemesi sonucunda hamle alanı içine girmeyecek şekilde yatmasını sağlar . Boyunduruk ineğin dört ayağıyla durak içinde ayakta bekleyebilmesine izin verecek ve ineğin boynunun üst tarafına (ensesine) temas etmeyecek veya hafif bir şekilde temas edecek şekilde yerleştirilir. Ense demirinin yanlış  yerleştirilmesinden dolayı yaralanmalar, /( yatma eziyeti ) İneklerin durağa girerken ve durakta ayakta beklerken ileriye doğru gitmesini sınırlandırır. Böylece ineğin durak içine dışkı ve idrarını bırakması önlenmiş olur.

Baş / burun-demiri şeridi

Baş -/burun-demiri şeridi: 80 cm Şayet statik amaçtan dolayı zorunlu ise minimum 80 cm ve 100 cm yükseklikte olmalıdır. adı her ne kadar demir de olsa bu alanda da esnek ve hayvana zarar vermeyecek malzemeler kullanılmalı.

Durak Yataklık demiri baş ve burun şeridi

Göğüs tahtası -Demiri (kauçuk)

Göğüs tahtası : 15 cm yaklaşık 13 cm yükseklikte, bacakları uzatmaya izin vermeli, hayvanın rahatça bacaklarını üzerine uzatabilmeli, keskin kenar ve köşe olmamalı  göğüs tahtası ve boyun demiri şeridi kurulu olduğu zaman ihtiyaç yoktur.

Mutlaka göğüs tahtası kullanılacaksa kauçuk malzemeden olanlar tercih edilmelidir.

Duraklı yatak zemini ve altlıkları

Eklemlere karşı dost olmalı, Kuru bir alan sağlamalı, Kayma karşı dirençli olmalı, yatarken ve kalkarken yaralanma riski olmamalı. Her inek için bir durak olmalı ve her durak optimum yatma alanı sağlayacak ölçülerde olmalı. Islaklık ve/veya sert zeminden dolayı, eklem hasarları, yetersiz yatak materyalleri yüzünden deri yaralanmaları oluşur.

Uygun olmayan durak alanı: yatma zamanını kısaltılır, ayakta durma süresini uzatır, koridorlarda yatma artar, inekler koridorların etrafında daha fazla zaman harcarlar tırnaklar zorlukla kurur, tırnaklarda taşınan mikrop kapasitesi ve ayak hastalıkları artar.

Bir cevap yazın