Yükseltilmiş Yem Yolu

Yükseltilmiş yem yolu kullanımı avantajları Yükseltilmiş yem yolu zemini sayesinde dar yürüyüş alanı (koridoru) ile daha düşük emisyon sağlanırken, sıyırıcı daha sık, ama düşük maliyetle çalışabilir. Aynı zamanda hayvanın yem yeme süresince dışkı ve gübreden uzaklaşması sağlanır ve ayakları kuru alanda kalır. Beton olan yem yolu zeminlerde, yem alan ve ayakta bekleyen hayvanların hayvanın ayak ve…

Sağmal Ahır ve Durak ölçüleri

Durak yönlendirmeleri ve ölçüleri Bir durağın başlıca unsurları Durak eşiği, Boyunduruk (ense demiri), Göğüslük, Durak Tabanı veya Yatma yeri (yatak) ve Durak Ayırma Demiridir. Durak unsurlarının özellikleri ölçüleri ve durak üzerinde yerleşimi serbest durak tasarımının temelini oluşturmaktadır. Süt sığırı barınak tasarımında sığır refahı dikkate alınmalıdır. Bağlı duraklı sistem ahır ve sığırcılık için ölçüler ve uygulamalar…

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı doğru yapılmadığında işletmelerinde en büyük masrafların başında tedavi ve bakım giderleri ve hastalık ile mücadele gelir. Bu hastalıklarda, mastitis problemleri ve ayak hastalıklarıdır. Hayvanların sürüden ayrılmalarına (erken kesime) yol açan en önemli problemlerin başında ayak ve tırnak problemleri ile ortaya çıkan topallıklar gelmektedir. Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı maliyetleri ve…

Buzağı refahı ve konforu

Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleridir. Bu işletmelerde buzağıların büyütülmesi yaş farkı gözetilmeksizin genellikle ahır içinde ergin hayvanlarla birlikte yapılmakta ve buzağılarda hastalığa yakalanma ve ölüm oranı yüksek olmakta, böylece buzağı refahı düzeyi azalmaktadır. Buzağı refahı ve konforu Son yıllarda bazı süt sığırcılığı işletmelerinde buzağı refahı ve konforu için buzağıların dışarıda bireysel kulübelerde barındırıldıkları…

Süt sığırlarında Mastitis

Süt sığırlarında Mastitis (Meme iltihabı) Memenin mikroplar tarafından istila edilip, dokularının tahrip edilmesine mastitis denir. Süt sığırlarında mastitis in temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda; mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir. Çünkü, süt mikropların üreyebilmeleri için uygun bir ortamdır. Mastitis Nasıl Oluşur? Mastitis in bulaşma kaynakları şunlardır: Sürüde bulunan diğer…

Ahır tasarımı ve Barınaklarda Hayvan refahı

Hayvan refahı, bakım, yönetim ve hayvana uygulanan olması gerektiği gibi muameleleri içerir. Bir hayvanın refahını korumak, onun fiziksel ve zihinsel ve doğal ihtiyaçlarını sağlamak KONFOR ise hayvanların günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık demektir. Ahır yenileme ve planlarken hayvan refah ve konforu tasarımı sürecinde öncelikli olması yatırımın kısa sürede dönüşümüne katkı sağlar. Hayvan barınaklarında refah ve…

Kauçuk ahır zemini süt verimini artırır

Kauçuk ahır zemini hayvan refahı için en uygun ortamı sağlar ve süt verimini artırır. Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler, geviş getirirken uzanıp rahat edeceği konforlu bir alan ararlar. Bu nedenlerle ahır zemini sığırların normal davranış tavırlarını göstermesine izin verecek, yaralanma risklerini en aza düşürecek ve konforlu…

İnek yatağının süt verimine etkisi

Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Önemli olan ise ineğin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu çalışmada süt sığırcılığında kullanılan yatak ve gezinti alanlarının çeşitleri, özellikleri ve verime etkileri üzerinde durulmuştur. İneklerin Yatma süreleri İnekler günün önemli bir kısmını yatarak geçirirler. Ahır içinde hayvanların yatma yerlerinde özel olarak…

Kum hayvan altlığı

Kum altlık kullanımı ve yönetimi Temiz altlık “daha az mastitis, daha az süt kaybı, daha az sinek, daha az ayak hastalığı, daha az somatik hücre ve daha az toplam bakteri” demektir. Yatak yerlerindeki altlık materyalinin inorganik kum hayvan altlığı olması yönünde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Sert yatak yeri, ineğin yatma ve kalkıp…

İsrail modeli ahır altlık sistemi

İsrail modeli ahır altlık sistemi ve hayvancılıkta israil modeli ve uygulamaları Her yıl doğuran, ayak hastalığı ve mastitis olmayan inekleriniz olsun ve sürüden ayrılmasın istiyorsanız, bu ancak doğal yaşam koşullarını sağlayan barınaklar ile mümkün. İSRAİL TİPİ BARINAKLAR İsrail tipi barınaklar yataklık olmaması, hayvan başına yemlik dahil 22 metrekare yaşam alanı olması ve dışkının altlık olarak kullanılması ve…

Sığırlarda beslenme kaynaklı ayak problemi

Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi sorunları sıkça karşılaştığımız ve ciddi ekonomik kayıplar verdiren bir sorundur Bu problemin sebepleri: Tırnak problemlerinin % 40 beslenme (yem ve rasyondan), %30 ise ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkıdan, % 20 ise sert ve pürüzlü zemin yüzeylerinden, % 10 ise genetik veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır. Bunları doğru yöneterek birkaç ay içinde…

Ahır havalandırma ve iklimlendirme

Ahır havalandırma ve iklimlendirme sistemleri Hayvanların, yeteri miktarda taze yem (karışımına), uygun sıcaklıkta temiz ve taze suya, yeterli serinlikte temiz ve taze havaya, ayrıca yumuşak, temiz, kuru zemin ortamına ihtiyaçları vardır. Bunların sağlanmış olması hayvan refahının olduğu anlamına gelir. Özellikle sağmal ineklerde oluşan termal (sıcak ve nem) stresi ile mücadele etmek gerekir. Sağlıklı havanlar ile…

Hangi hayvan yatağı iyi

Hayvan yatağı ile barınak zeminleri seçerken, karar verirken hangi ürünün daha iyi veya doğru olduğunu bileceğiz? Öncelikle hayvanın tabiatına uygun şartları sağlamalıdır. Her hayvanın doğal yaşam ortamı ve ihtiyaçları farklı bu sebepten herhangi bir altlık malzeme o iklim ve ihtiyaçların cevap vermesi gereklidir. Hayvan yatakları kalite standardı DIN-3763 Yataklarının Kalite Sınıflandırılması, üretimi ve kullanım alanı tamamen…

ineklerde ayak rahatsızlıkları

Modern sığırcılık işletmelerinde yüksek verimli ineklerin, ekonomik ömürlerini tamamlamadan elden çıkarılmalarında üreme ve mastitis sonra en çok karşılaşılan problemlerden biriside ineklerde ayak rahatsızlıkları birinci sıradadır. Süt sığırcılığında ayak, tırnak sağlığı,topallık hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Bir sürüde topallık %10 dan daha fazla oranda görülüyorsa sürü sağlık problemi olarak dikkate alınması gerekir. Ayak rahatsızlıklarının işletmelere verdiği…

inekler nasıl yatar

Yatak zeminin kalitesi ineğin sağlığı ve hoşnutluğu için temel bir faktör durumundadır. Hayvanlar yatma durumunda ruminasyon faaliyetlerini gerçekleştirir. Ayrıca ineğin memesinden %24 oranında daha fazla kan geçişi de olur ve bu sayede yatma periyotlarının uzaması ineğin daha fazla süt üretmesini destekleme anlamına da gelir. İneklerin yatma pozisyonları Hareket özgürlüğünü kısıtlanmamış Her çeşit yatma pozisyonuna imkan…

Sığırlarda ısı stresi

Süt Sığırlarında sıcaklık stresini azaltma teknikleri: Süt üreten sığırlarda, sıcaklık nem indeksi (THI) Temperature Humidity Index 68 veya daha yüksek olduğunda ısı stresi yaşayabilir. ‘Daha nemli’ iklimlerde bu (72oF) 22oC kadar düşük sıcaklıklarda oluşabilir. İneklerde sıcaklık stresi, ineğin ısınmasını yavaşlatarak ve inekten ısı transfer hızını arttırarak azaltılabilir. THI Sıcaklık Nem indeksi hesaplaması THI =0.8*T + RH*(T-14.4) +…

Ahırlarda Korozyon Paslanma Problemi

Ahırlarda korozyon paslanma Problemi Hayvan bina ve ahırlarda birçok potansiyel korozyon nedeni vardır. Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu şekilde nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır. Genellikle hayvan ortamlarında bulunan amonyak gazı, bu nemle…

Buzağı yatağı ve altlıkları

Yeni doğan ( 0- 8 hafta) buzağı yatağı ve Genç hayvanlar ( 2-18 ay) için yatak ve altlık uygulamalaları Yeni doğan buzağılarınızın sağlıklı bir hayata başlayabilmesi için sağlıklı, temiz, bir ortam sunmak gerekir. Hayvanların ayrı kalmalarını ve gelişebilecek enfeksiyonları önlemek için en uygun yaşam alanı ve “özel- iklim” ortamı sağlayan büyümeyi destekleyen Buzağı yatağı ve altlıkları…

İneklerde eklem yaraları

İneklerde eklem yaraları, diz şişmeleri ve (Decubitus /Decubitis /Dibiskus ( yatak hastalığı) sebepleri ve önlemleri. Eklemlerin dış taraflarında, deri altında eklemi koruyan, içinde sıvı olan bir yastık vardır. Bu yastığa ‘’bursa’’ adı verilir. İneklerde ve besi danalarında bu koruyucu yastığın sürekli darbeye (travma) maruz kalması sonucunda ‘’bursitis’’ denilen durum ortaya çıkar. çok diz ve dirsek…

Sağmal ineklerde tırnak hastalıkları

AYAK TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI  BESLENME KAYNAKLI Link ALT YAPI KAYNAKLI LAMİNİTİS * YABANCI CİSİM BATMASI ÇİFT TABAN OLUŞUMU * YUMUŞAK TABAN BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI * TIRNAK ÇATLAMASI TABAN ÜLSERLERİ * YARALANMALAR ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR GENETİK FAKTÖRLER İNTERDİGİTAL NECROBASİLLOZİS HATALI TIRNAK KESİMİ İNTERDİGİTAL DERMATİTİS DİGİTAL DERMATİT* ÖKÇE CORNUSU EROZYONU *LİMAX Tırnağın yapısı: Hayvan ayağı; Deri ,Yumuşak Doku ve…

İneklerde Yatak Yarası

Bası yarası- ineklerde yatak yarası (Decubitus -Decubitis) Eklem iltihabı ve yatma sebebi ile oluşan yaralar (decubitus -Decubitis) öncelikle kıl dökülmesi şeklinde görülen (alopecia) genelde diz ve dirsek derisindeki değişimler. Deri üzerinde oluşan baskı ve yük: Kesin bir risk faktörü olarak bu tür hastalıkların oluşması için zemin hazırlar. genelde İneklerde yatak yarası olarak tanımlanır. nekler yatarken,…

Ahır hava kalitesi

Hayvan barınaklarından kaynaklanan gaz emisyonları ahır hava kalitesi hayvan sağlığını doğrudan etkiler. Bazı işletmeler hayvan yoğunluğunun fazla olmasına karşın, maliyet artırıcı yapı ve ekipmanları kullanma gereği duymadıklarından, barınak içi hava kalitesi istenilen nitelikte olmamaktadır. Bunun sonucu, hayvansal üretimde verim kayıpları olduğu gibi hayvan ve çalışanların sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, ayrıca dış ortama başta zararlı gazlar…

Ahır zemin tipleri

Ahır Zemin Tiplerinin Ayak ve Tırnak üzerine etkileri Sığırlarda görülen topallıkların %90’ının tırnak ve ayak hastalıklarıyla ilişkili olduğu. Temel nedenlerinin Topallıkların bakım şartları, beslenme, yaş, genetik, canlı ağırlık, laktasyon, hayvanın özellikleri ve barınak dizaynı olduğunu bilinmektedir. AYAK ve TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI BESLENME KAYNAKLI ALT YAPI KAYNAKLI LAMİNİTİS * YABANCI CİSİM BATMASI ÇİFT TABAN OLUŞUMU *…

Süt verimi artışı

Hayvan konforu her hayvanın hak ettiği yaşam koşullarını sağlamak anlamına gelir ancak Özelikle süt sığırcılığında hayati önem taşır. Hayvan konforunun süt verimi üzerine etkisi olan TEMEL 3 faktör: Ahır zeminlerinin, TEMİZ, KURU, YUMUŞAK olması hayvan konforunun ve hayvan sağlığının olmaz ise olamazıdır. Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı bir…

Ahır aydınlatması süt verimi ilişkisi

Daha iyi ışık, daha iyi yaşam: Refah ve karlılık Ahır aydınlatması ve sağmal inek üretkenliği üzerine etkisi, Bir çiftçi olarak günlük endişeleriniz, hayvanlarınızın refahı ve üretkenliğidir. Hayvanlarınızın sağlığı, öncelikler listenizde önemli bir konudur. Refah ve kârlılık arasında denge için kurmak için doğru seçimler yapılmalıdır. Aydınlatma konusu ise belki de hiç düşünmediğiniz bir konu olmakla beraber,…

Hayvan Yatma Konforu

Hayvan yatakları: yatma konforu için temel yatış gereksinimleri karşılayan önemli bir unsurdur. Yatış konforu Tabii yatma pozisyonları kısıtlanmamalıdır. Değişik boyda hayvan ölçüleri olduğu dikkate alınmalıdır Kuru durak (yataklık) zemini zorunludur. Yumuşak, dayanıklı zemin malzemesi seçilmesi ekonomik olarak fayda sağlar. Yatma alanları ve yatak zeminleri MERA; Hayvan doğasına uygun yöresel, küçük çiftçi için en ideal, ekonomik,…

Ahırlar havalandırma ve soğutma

Ahır havalandırma ve soğutma sitemleri Ahırlarda hava kalitesi artırmak için üzeri kapalı ahır binalarının rutubet kaynaklarının engellenmesi veya bertaraf edilmesi gerekir. İyi bir havalandırma sistemi, nem, gaz ve toz seviyelerini kabul edilebilir seviyelere indirmek için binanın içine yeterince temiz hava taşımalıdır. Sıcak hava soğuk havadan daha fazla nem tutar Sıcak hava aslında soğuk havadan daha…

Izgara zemin kauçuk kaplaması

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH Sığırlar için, Tip KURA S  Kraiburg Yürüyüs Zemini Kaplamasi -DLG-Test Raporu 5404 Kısa Açıklama: Siyah, profilli kauçuk mazgallı zemin kaplaması, 24mm kalınlık Alt yüzey: Çivili yapı (çivi yüksekliği: 5mm) Tek parça halinde kurulum Kavrayıcı, kaymaz dış yüzey Özet – Değerlendirme Test Kriteri                                                             Test Sonucu Uygunluk     Sığır ahırlarında yürüyüş zemini kaplaması için…

Kraiburg inek yatakları

KRAIBURG inek Yatakları ile mera konforu İneklerin verimleri: performanslarının iyi ve uzun ömürlü olmaları, yaşadıkları yerlerin (Sığır barınaklarının) konforlu olmasıyla alakalıdır. Modern barınak koşulları ve uygun besleme ile hayvanların sağlık ve verimlerini üretkenliğini güvence altında almaktadır. İneğin barınaktaki konforu ve verimliliği için en uygun çevre şartları şu şekilde sıralanır; Doğru yem, Taze ve temiz su,…

Süt ineği nasıl yaşar

İnekler sosyal hayvanlar olmalarına rağmen, gıda ve su kaynaklara erişim için yarışırlar bu rekabet strese yol açabilir. Özellikle yüksek verimli süt üreten inekler, zaman kısıtlamaları altındaysa, kendilerini yatmak ve yemek yeme arasında sıkışmış bulabilirler. İnekler zaman baskısı altında daha az yem yiyecek ve dolayısıyla daha az süt üretecektir. Yüksek verimli üreten inekler için sağım öncesi…

İneklerde Eklem Sağlığı

Vücut üzerinde oluşan geçici yüke rağmen, kas dokusu: alt deri yağ dokusunun yumuşaklığı ve elastikiyeti sayesinde deriye kan akışını sağlayabilir. Ancak yük çok fazla ise veya çok uzun süreli olursa deri üzerinde kılların dökülmesine sebep olur. Kemik dokusunu üzerindeki bu bölgelerde dirsek eklemlerinde deri agnozi oluşumuna sebep olur. Aşağıdaki faktörler yatmaktan kaynaklanan eklem iltihaplanması ve…

Kraiburg Yürüyüş Zemin Kaplaması

DLG-Test Raporu 5405 KURA P GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH Kraiburg Yürüyüş Zemini Kauçuk Kaplaması Sığırlar için, Tip KURA P -DLG-Test Raporu 5405 Kısa Açıklama: Siyah profilli kauçuk mazgallı zemin kaplaması 24 mm kalınlıkta Kavrayıcı, kaymaz dış yüzey. Alt yüzeyi : çivili yapı (çivi yüksekliği: 5mm) Çamur bariyerleri (her 30cm’de bir) ve güçlendirilmiş puzzle alanı. Kenetlenmiş…

Ahır Yürüyüş yollarının dizaynı

Serbest barınaklarda sağmal sığır ve ineklerin yürüyüş alan ve yollarının dizaynı Yürüyüş yollarının tırnak sağlığına ve sığır kan dolaşımına sağladığı faydaların yanı sıra, sığır barınakları genel hijyenine ve hayvan davranışları üzerine önemli bir etkisi vardır; sonuçları ise hayvan sağlığı ve üretici karlılığını doğrudan etkiler. Günümüzde yürüyüş yollarının karşılayamadığı birçok ihtiyaca cevap verecek özelliklerde ve çeşitli…

Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı

Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı kullanımı ve süt sığırı İşletmelerinde gübre Sıyırıcılarının Çalıştığı ve Yürüme Yollarına Kauçuk Kaplamanın Hayvan Davranışları Açısından Önemi Süt sığırcılığında ayak bacak sağlığı uzun ömürlülük, verimlilik ve ekonomik yönü nedeniyle büyük öneme sahiptir. Bu konu topallık konusunu ifade etmektedir ki buda hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Bir sürüde topallık…

Rampa zeminleri

Ahırlarında eğimli alanlar, rampalar, havuzlar ve hayvan taşıma araçlarında kullanılmak için özel  kaydırmaz özelliği ile MONTA STEP rampa zemini olarak kolayca döşenir. At ve büyükbaş hayvanlar için ideal kaydırmaz zeminler. Ana yürüyüş yolları ile ahır içi tüm yürüyüş yollarında bulunan beton yollara kolayca monte edilir. riskli rampa zeminleri için ideal çözüm. Basamak merdivenli ve 6…

Hayvan Altlığı ve yataklığı

Hayvan altlığı ve yataklık Ahır Duraklarında; hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri: Kum/ sap saman altlığı / kauçuk yatak mukayeseleri. ile Hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri Kum kullanımın olumlu tarafları Hayvanın vücudunu çok iyi bir şekilde uygundur. Organik materyal olduğu için bakterilerin gelişmesi düşüktür (ancak dikkate alınmalıdır ki, sağım hanelerdeki hijyene etkisi ile enfeksiyonların yayılmasında önemli…

Göğüs tahtası Brisket board

Brisket-Board yani göğüs tahtasının görevi ineklerin durak içinde fazla öne gitmesini engellerken, ayağa kalmak isteyen inek için bir engel olabilir.  Sert malzeme ( tahta / demir) ön yaklarını uzatmak isteyen hayvanlar için rahatsızlık yaratabilir.  Ön ayakları uzatmış halde ilen ürkme ve panik durumlarında ayakları bu malzemelere takılarak hayvanların zarar görmesine neden olabilirler.  Göğüs tahtası ineğin…

Toprak zeminler

Toprak ve çamurlu zeminler için  FLIX 24mm kauçuk altlık uygulaması Hayvan dostu kauçuk zemin çamurlu ve kaygan toprak zeminler için özel. Zemin şeklini alır. Çok basit montaj sadece ser ve yürü Flix kauçuk matlar birbirine kolayca bağlanabilir ( Plastik kelepçeler) geçici olarak kullanılabilir sadece kaldır ve başka yere ser Yekpare ve pişmiş kauçuk. Her tür hava koşullarına ve UV dayanıklı….

Yem tablası

Yem yolu tablası – yem masası kaplamaları: Yem yolu – yemleme tablası- yem masası veya yemlik adı da verilen, hayvan yeminin dağıtıldığı ve hayvanların yem yedikleri zemin genelde fayans gibi malzemeler veya epoksi boya ile kaplamalar kullanılmaktadır. Hayvan dili ile salgılanan ve yem içinde bulunan asitler sebebi ile beton ve epoksi boya eriyerek çok pürüzlü…

Sağmal ahır zeminleri

Serbest barınaklarda sağmal sığır ve ineklerin yürüyüş alan ve yollarının dizaynı Yürüyüş yollarının tırnak sağlığına ve sığır kan dolaşımına sağladığı faydaların yanı sıra, sığır barınakları genel hijyenine ve hayvan davranışları üzerine önemli bir etkisi vardır; sonuçları ise hayvan sağlığı ve üretici karlılığını doğrudan etkiler. Günümüzde yürüyüş yollarının karşılayamadığı birçok ihtiyaca cevap verecek özelliklerde ve çeşitli…

Durak Yataklık demiri

Durak Yataklık demiri ( durak ayırma demiri) yarı serbest ve bağlı ahırlarda özellikle sağmal hayvanların yatması için ayrılmış bölgedir. Her inek için bir durak olmalı ve her durak optimum yatma alanı sağlayacak ölçülerde olmalı. Duraklı yatak alanı (optimum) İnekler genellikle günün 10-14 saatini (gün içinde beş veya daha fazla aralıkla) yatarak geçirmektedir. Yatma, ineklerin dinlenmesine…

Ahır zeminleri

Ahır zeminleri ve sığırlar Sığırlar tercih şansı verildiğinde doğadaki yaşam koşullarında olduğu gibi yumuşak zeminlerde yürümeyi tercih ederler. Bunun sebebi ise bu alanlarda dengeli bir yürüyüş davranışı göstermesi söylenebilir. Çayır ve mera alanlarına alternatif olarak birkaç istisna dışında yumuşak yüzeyleri seçtikleri bilinir.Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler,…

Kauçuk ahır zeminleri

Kauçuk ahır zeminleri Sığırlar tercih şansı verildiğinde doğadaki yaşam koşullarında olduğu gibi yumuşak zeminlerde yürümeyi tercih ederler. Bunun sebebi ise bu alanlarda dengeli bir yürüyüş davranışı göstermesi söylenebilir. Çayır ve mera alanlarına alternatif olarak birkaç istisna dışında yumuşak yüzeyleri seçtikleri bilinir. Kauçuk ahır zeminleri kullanımı beton zemin üzerinde yaşamak zorunda kalan hayvanlar için bir çözüm…

İnek Altlığı ve Yatağı

İnek altlığı Hayvan altlığı; yöresel malzemelerden olan sap-saman, toprak, kum ve kuru dışkı (Kompost) olarak kabul edilir. Bunlar doğal malzeme olup hayvan doğasına en uygun materyaller olmakla birlikte sanayi tipi çiftliklerde doğal malzeme kaynakları azlığı sebebi ile temininde, dağıtımında ve bertaraf edilmesinde oluşan güçlük, ekonomik olmadığı ve çevresel endişeler gerekçesi ile endüstriyel çiftlikler tarafından pek…

Sıyırıcı yolu zeminleri TEST raporu

KRAIBURG KURA P ürünü Sıyırıcı yolu kauçuk zeminleri TEST raporu ve test usulü Büyükbaş hayvanlar için Kraiburg Yürüme Yüzey Kaplaması, ahır zeminleri kauçuk test Tip KURA P DLG Test Raporu 5405- DIG SIGNUM TEST- Ekim 2004 geçti. Tanım ve Teknik Bilgiler Siyah, profilli kauçuk levha halinde zemin kaplaması, 24mm kalınlık Yüzey tutucu üst profili deseni…

Sağımhane Zeminleri

Sağımhane Sağım alanları ve sağım bekleme alanı ve sağım pit (sağımcı çukuru ) için özel ihtiyaçlar için özel çözümler üretilmiştir. Öncelikle sağımhane zeminleri sıvı ile (süt, su, deterjan) ile fazla ilişkili olan, her daim temiz ve hijyenik olması gereken bir alandır. Bununla beraber, hayvanların en çok sosyalleştiği, en çok itişme, kakışmanın olduğu, dolayısı ile ÇAT…

Yemlik – Yem yolu

Yem yolu ve yem tablası Yem yolu – yemleme tablası- yem masası veya yemlik adı da verilen, hayvan yeminin dağıtıldığı ve hayvanların yem yedikleri zemin genelde fayans gibi malzemeler veya epoksi boya ile kaplamalar kullanılmaktadır. Hayvan dili ile salgılanan ve yem içinde bulunan asitler sebebi ile beton ve epoksi boya eriyerek çok pürüzlü hale gelerek…

Ahırlar için IZGARA beton zeminler

Modern ve endüstriyel ahırlarda DOĞAL ortama en yakın şartları sağlamak için hayvan konforunda öncelik ahırın KURU, TEMİZ ve YUMUŞAK olması olmaz ise olmazlarındandır.Bu sebeple tavsiye edilen IZGARA beton zeminler TEMİZ ve KURU ortam sağlarken ızgara tip beton ve üzeri kauçuk kaplanarak YUMUŞAKLIK sağlanmaktadır.Bu tip ızgara beton ve Mazgal ahır zeminleri üzerine kauçuk uygulamaları hayvan davranışı üzerinde olumlu etkileri de…

ineklerin Su ihtiyacı

SU İHTİYACI VE HAYVAN SULUKLARI Hayvan refahı için hayvanların öncelikle taze ve temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir ve buna uygun olarak hayvan sululukları bu ihtiyacı karşılanmalıdır. ineklerin su ihtiyacı öncelikle taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir, uygun sululuklar bu gereksinimi karşılanmalıdır. İneklerin su ihtiyacı ve hayvan sulukları: Yüksek süt üretim seviyesinin…

Tarım ürünleri test ve değerlendirmeleri

DLG (Alman Tarım Birliği) Tarım ürünleri test ve değerlendirme raporları ürünlerin tarafsız olarak incelenmesi sonucunda son kullanıcılara yol gösterirken, sektörel standartların gelişmesine katkıda bulunur DLG, tarımsal teknoloji, iş ve gıda hakkında iyi bilinen denetlemelere ek olarak, tarımsal gıda sektöründe bilgi alışverişi ve fikir alışverişinde bulunmak için tarafsız ve açık bir forumdur. Modern ürünleri, süreçleri ve…

Konfor sınıflandırması “DIN 3763 “

Konforlu hayvan yatağı nedir Hayvan refahının bir parçası olan hayvan konforu içerisinde daha önce tanımlanmamış olan “rahat yataklık ” terimi; geçmişte kararların finansmanı için bir temel öğe olarak kullanılmıştır. Ancak üreticiler ürünlerini ne zaman konfor yatağı olduğunu ilan edebilirler? Hangi teknik ve hayvanla ilgili kriterler karşılanmalıdır? Nisan 2020’de yayınlanan bir DIN standardı konfor tanımı ve…

Yatak Konforu

Büyük baş sığırlar için yatak ve yatma konforu Hayvan yatağı alırken yatak konforu ve dayanıklılık kriterleri yalnızca“ pazarlama beyanlarına” dayanırken, şimdi ise DIN standartları pazara ve kriterlere şeffaflık getirerek doğru ürünü seçmeyi kolaylaştırıyor. Bu standart, aynı zamanda, finansman programları ve alım kararları için bir temel oluşturabilir. Konforlu hayvan yatağı nedir? Hayvan yataklarının tam olarak tanımlanmamış…